Att reagera och agera innan det händer kallar jag för att vara proactive eller proaktiv när man är tillsammans med sin hund. Att vara förebyggande och förutseende är också ordets mening enligt Svenska akademiens ordlista, SAOL.

Håll koll på omgivningen

Genom att man lyfter blicken på promenaden och ”skannar” av området som man befinner sig i, kan man förutse vad hunden kommer att vilja göra.
Ser jag några vilda djur? Finns det djur i hagar? Ser jag någon katt eller hund? Kommer det människor?
Med detta kan man förhindra att hunden sticker på vilt eller gör utfall mot en annan hund. Du har sett det före hunden och du hinner agera.

Åtgärda innan hunden distraheras

Om jag ser ett rådjur på långt avstånd och min hund är lös, så kallar jag in och kopplar. Då har man löst den situationen bra både för sig själv, hunden och rådjuret. Hunden stack inte efter rådjuret.

Om man får ett hundmöte och har varit uppmärksam på att en hund kommer, så kan man hinna gå så långt ifrån som just din hund klarar. Du kan hinna börja avleda om din hund behöver det. Du också  bara fortsätta att gå och be din hund gå vid sidan.

Se på hunden vad den har i görningen

Att vara proactive innebär också att lära sig läsa av sin hund, så att du är med innan det händer. När hunden riktar sitt intresse mot något, vinklar den kanske öronen framåt och börjar vädra. Försök då att fånga upp hunden med rösten, rör dig bortåt, ta upp en leksak eller kalla in och belöna med godis, med rösten och/eller med lek.

Hundarna kan också börja nosa intensivt i marken och börjar röra sig snabbare för att följa spåret. Gör då som ovan så fort du misstänker att har hunden något i näsan.

Du har lättare att bryta det som är på gång genom att vara proactive, än när hunden redan är på väg mot det den har sett.

 

Läs också: Hundmentorn Annika älskar sitt hundliv