Annika, Cava, Uma och Alfhild har hundkurs i teorilokalen. Hundarna sitter på varsin stol och Annika skriver på tavlan.