Enkel snara att plocka fästingar med

Foto: Vanja Gauffin